Bohemia Saxophone Quartet

Antonín Mühlhansl 

Antonín Mühlhansl (1975)

Antonín Mühlhansl svým osobitým hudebním projevem, žánrovým přesahem, multiinstrumentální a  interpretační výbavou představuje typ univerzálního hráče s akcentem na využití saxofonu jako klasického koncertního nástroje v oblasti artificiální hudby. Vystupuje jako sólista s českými a moravskými filharmonickými orchestry. Hraje na recitálech a uplatňuje se jako interpret soudobé hudby, také jako vyhledávaný orchestrální a studiový hráč na všechny druhy saxofonů a klarinetů. Uskutečnil řadu nahrávek pro Český rozhlas a Českou televizi. Podílel se na řadě hudebních a divadelních projektů, muzikálových a multižánrových produkcí, spolupracuje na  koncertech významných českých umělců a hudebních skupin. 

Po maturitě na gymnáziu v Boskovicích studoval Antonín Mühlhansl hru na klarinet ve Státní konzervatoři v Brně (absolutorium v roce 1997) a JAMU (1997–2002). Hře na saxofon se věnuje od roku 1994. Již od 90. let 20. století upoutává jeho pozornost jazzová hudba. Jazzovou praxi pak postupně získával v různých jazzových souborech, příležitostných seskupeních a big bandech. Působil v Orchestru Gustava Broma, Orchestru Karla Vlacha a orchestru Hudebního divadla karlín. Hostuje v orchestru Blue Star, který se zaměřuje na interpretaci swingové hudby 30. a 40. let 20. století. Jako leader saxofonové sekce je členem profesionálního  brněnského big bandu B–Side Band, který patří mezi nejlepší hudební formace tohoto typu u nás. Od roku 2006 uplatňuje své zkušenosti jako člen orchestru Městského divadla Brno, které prezentuje v evropském měřítku špičkovou úroveň současného hudebního divadla. 

Antonín Mühlhansl se zajímá také o alternativní a autorskou tvorbu. Vystupuje s hudební skupinou Quakvarteto, jejíž styl je záměrně neidentifikován, ale přesto jednoznačně charakteristický. Právě v této formaci získal cenné zkušenosti intuitivního vnímání komorního sepjetí hudebních i lidských individualit, stejně jako formou experimentální kolektivní improvizace možnost zkoumat atmosféru publika.

Členství v Saxofonovém kvartetu Bohemia (od 2003 jako hráč na altový saxofon) se stalo jen přirozenou gradací jeho uměleckých ambicí, potřeby komorního projevu a profesionálního ukotvení v rámci klasického pojetí saxofonové hry. V roce 2005 vzniklo v Brně z jeho iniciativy Saxofonové kvarteto Moravia. V letech 2005–2009 si doplňoval vzdělání na Mezinárodních interpretačních kurzech v Ostravě ve třídě Philipa Portejoie (Francie) a v roce 2009 absolvoval kurz berlínského pedagoga a saxofonisty Detlefa Bensmana (Německo).

S klavíristkou Dagmar Mühlhanslovou tvoří koncertní duo, které se soustředí na interprtaci české a klasické světové saxofonové literatury. Zájmem o soudobou českou hudbu upozornil Antonín Mühlhansl také několik současných hudebních skladatelů, jejichž skladby pro saxofon interpretuje a v některých případech i  premiéruje.

V současné době spolupracuje s dirigentem Milošem Machkem a vystupuje jako sólista  na saxofon a klarinet v jeho projektech výchovných koncertů pro děti a na koncertech zaměřených na rockovou a populární hudbu. Jeho pedagogické aktivity zahrnují poskytování soukromých lekcí a konzultací, od roku 2013 je pedagogem hlavního oboru hra na saxofon v konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži.

Antonín Mühlhansl hraje v BSQ na altový saxofon Selmer Serie III, hubičku Selmer S90 170, používá ligaturu BG Tradition Gold Plated a plátky Vandoren V5 a V12 č.3 a 3,5.    

   Antonín Mühlhansl Antonín Mühlhansl Antonín Mühlhansl Antonín Mühlhansl